Language of document :

Иск, предявен на 12 април 2019 г. — Европейска комисия/Чешка република

(Дело C-305/19)

Език на производството: чешки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz)

Ответник: Чешка република

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда:

да установи, че като не е осигурила излагането на сертификати за енергийни характеристики в сгради с над 500 m2 полезна разгъната застроена площ, за които е издаден сертификат за енергийни характеристики в съответствие с член 12, параграф 1 от Директива 2010/31/ЕС1 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите и които често се посещават от граждани, Чешката република не е изпълнила задълженията си по член 13, параграф 2 от тази директива,

да осъди Чешката република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1.    Член 13, параграф 2 от Директива 2010/31/ЕС предвижда задължението за излагане на сертификата за енергийни характеристики, издаден в съответствие с член 12, параграф 1 от Директивата, когато страда с над 500 m2 полезна разгъната застроена площ се посещава често от граждани.

2.    Чешкото право обаче (изменения член 7a от Закон № 406/2000 за управление на енергията; zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií) предвижда задължението за излагане на сертификат или паспорт за енергийни характеристики на тези сгради само ако те са заети от публични органи. Така чешкото право не предвижда задължение за излагане на паспорт за енергийни характеристики, когато тези сгради са заети от образувания, които не са публични органи, и се посещават често от граждани. Необходимото законодателство все още се изготвя.

3.    Следователно Чешката република не е осигурила излагането на сертификати за енергийни характеристики в сгради с над 500 m2 полезна разгъната застроена площ, за които е издаден сертификат за енергийни характеристики в съответствие с член 12, параграф 1 от Директивата и които често се посещава от граждани, и по този начин не е изпълнила задълженията си по член 13, параграф 2 от Директивата.

____________

1 ОВ L 153, 2010 г., стр. 13.