Language of document :

Tužba podnesena 12. travnja 2019. – Europska komisija protiv Češke Republike

(predmet C-305/19)

Jezik postupka: češki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz, agenti)

Tuženik: Češka Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda traži da:

utvrdi da je Češka Republika, time što nije osigurala da u zgradama čija je ukupna korisna površina veća od 500 m2, za koje je u skladu s člankom 12. stavkom 1. Direktive 2010/31/EU1 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada, izdan energetski certifikat, te u kojima se često zadržava građanstvo, bude javno izložen energetski certifikat, povrijedila svoje obveze iz članka 13. stavka 2. te direktive;

naloži Češkoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

1.    Članak 13. stavak 2. Direktive 2010/31/EU predviđa obvezu izlaganja energetskog certifikata, koji je izdan u skladu s člankom 12. stavkom 1. te direktive, u zgradama u kojima više od 500 m2 korisne površine zauzima prostor u kojemu se često zadržava građanstvo.

2.    Međutim, češki zakon (§ 7a zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (članak 7a Zakona br. 406/2000 o upravljanju energijom, kako je izmijenjen)) predviđa obvezu izlaganja energetskog certifikata ili potvrde o energetskoj učinkovitosti za te zgrade samo ako ih koriste javne vlasti. Češki zakon stoga ne predviđa obvezu izlaganja energetskog certifikata ili potvrde o energetskoj učinkovitosti kada se u tim zgradama zadržava građanstvo, ali ih koriste tijela koja nisu tijela javne vlasti. Potrebno zakonodavstvo još je uvijek tek u pripremnom stadiju.

3.    Češka Republika stoga nije osigurala obvezu izlaganja energetskog certifikata u zgradama čija je korisna površina veća od 500m2, za koje je izdan energetski certifikat na temelju članka 12. stavka 1. te direktive te u kojima se često zadržava građanstvo, čime je povrijedila svoje obveze iz članka 13. stavka 2. te direktive.

____________

1 SL 2010. L 153, str. 13. (posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 3., str. 124.)