Language of document :

2019. április 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

(C-305/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz meghatalmazottak)

Alperes: Cseh Köztársaság

Kereseti kérelmek

Az alperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Cseh Köztársaság – mivel nem biztosította, hogy az 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű épületekben, amelyekre vonatkozóan energiahatékonysági tanúsítványt állítottak ki az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 12. cikkének (1) bekezdése alapján, és amelyeket a közönség rendszeresen látogat, az energiahatékonysági tanúsítványt helyezzék ki – nem teljesítette az említett irányelv 13. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Cseh Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.    A 2010/31/EU irányelv 13. cikkének (1) bekezdése előírja azt a kötelezettséget, hogy ha egy 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű épületet a közönség rendszeresen látogat, az irányelv 12. cikkének (1) bekezdése alapján kiállított energiahatékonysági tanúsítványt ki kell helyezni.

2.    A cseh törvény (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (a módosított, a környezetgazdálkodásról szóló 406/2000 törvény) 7a §-a azonban csupán azon épületekre vonatkozóan írja elő az energiahatékonysági tanúsítvány vagy energetikai zöldkártya kihelyezésének a kötelezettségét, amelyekben hatóságok működnek. A cseh törvény tehát nem írja elő az energiahatékonysági tanúsítvány vagy energetikai zöldkártya kihelyezésére vonatkozó kötelezettséget olyan helyzetekben, amelyekben az épületben a hatóságoktól eltérő szervezetek működnek, és amelyeket a közönség rendszeresen látogat. A megkövetelt szabályozás még mindig csupán az előkészítés szakaszában van.

3.    A Cseh Köztársaság tehát nem biztosította, hogy az 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű épületekben, amelyekre vonatkozóan energiahatékonysági tanúsítványt állítottak ki az irányelv 12. cikkének (1) bekezdése alapján, és amelyeket a közönség rendszeresen látogat, az energiahatékonysági tanúsítványt helyezzék ki, és így nem teljesítette az említett irányelv 13. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

____________

1 HL 2010. L 153., 13. o.