Language of document :

2019 m. balandžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Čekijos Respublika

(Byla C-305/19)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz

Atsakovė: Čekijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo

pripažinti, jog neužtikrinusi, kad pastatuose, kurių bendras naudingasis plotas yra didesnis nei 500 m2, kuriems pagal 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo1 12 straipsnio 1 dalį išduotas energinio naudingumo sertifikatas ir kuriuose dažnai lankosi visuomenė, būtų skelbiamas energinio naudingumo sertifikatas, Čekijos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų pagal šios direktyvos 13 straipsnio 2 dalį;

priteisti iš Čekijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Direktyvos 2010/31/ES 13 straipsnio 2 dalyje numatyta pareiga pagal šios direktyvos 12 straipsnio 1 dalį išduotą energinio naudingumo sertifikatą skelbti pastatuose, kurių bendras naudingasis plotas yra didesnis nei 500 m2 ir kuriuose dažnai lankosi visuomenė.

2.    Tačiau Čekijos teisėje (Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (Įstatymas Nr. 406/2000 Sb., dėl energijos administravimo), su vėlesniais pakeitimais, 7a straipsnyje) yra numatyta pareiga skelbti energinio naudingumo sertifikatą arba pasą tokiuose pastatuose tik tada, kai juos naudoja valdžios institucija. Taigi, Čekijos teisėje nėra numatyta pareiga energinio naudingumo pasą skelbti tada, kai tuos pastatus naudoja kiti subjektai nei valdžios institucijos, tačiau juose dažnai lankosi visuomenė. Reikalinga teisės norma yra vis dar rengiama.

3.    Taigi, Čekijos Respublika neužtikrino, kad pastatuose, kurių bendras naudingasis plotas yra didesnis nei 500 m2, kuriems pagal Direktyvos 2010/31/ES 12 straipsnio 1 dalį išduotas energinio naudingumo sertifikatas ir kuriuose dažnai lankosi visuomenė, būtų skelbiamas energinio naudingumo sertifikatas ir taip neįvykdė savo įsipareigojimų pagal šios direktyvos 13 straipsnio 2 dalį.

____________

1 OL L 153, 2010, p. 13.