Language of document :

Acțiune introdusă la 12 aprilie 2019 – Comisia Europeană/Republica Cehă

(Cauza C-305/19)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz, agenți)

Pârâtă: Republica Cehă

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, întrucât nu s-a asigurat ca certificatele de performanță energetică să fie afișate în clădirile cu o suprafață utilă totală de peste 500 m2 care sunt vizitate frecvent de public și pentru care a fost eliberat un certificat de performanță energetică în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor1 , Republica Cehă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 alineatul (2) din directiva menționată;

obligarea Republicii Cehe la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2010/31/UE prevede obligația de a afișa certificatul de performanță energetică eliberat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din directivă, în cazurile în care clădirea cu o suprafață utilă totală de peste 500 m2 este vizitată frecvent de public.

Dreptul ceh (articolul 7a din Legea nr. 406/2000 privind economiile de energie [zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií], cu modificările ulterioare) nu prevede însă obligația de a afișa certificatul sau pașaportul de performanță energetică pentru aceste clădiri decât în cazul în care aceste clădiri sunt ocupate de o autoritate publică. Dreptul ceh nu prevede așadar obligația de a afișa pașaportul de performanță energetică în situațiile în care aceste clădiri sunt ocupate de alte entități decât autorități publice și sunt vizitate frecvent de public. Modificarea legislativă necesară nu este, pentru moment, decât în stadiu de pregătire.

Prin urmare, Republica Cehă nu s-a asigurat ca certificatele de performanță energetică să fie afișate în clădirile cu o suprafață utilă totală de peste 500 m2 care sunt vizitate frecvent de public și pentru care a fost eliberat un certificat de performanță energetică în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din directivă și, astfel, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 alineatul (2) din directivă.

____________

1     JO 2010, L 153, p. 13.