Language of document :

Tožba, vložena 12. aprila 2019 – Evropska komisija/Češka republika

(Zadeva C-305/19)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz, agenta)

Tožena stranka: Češka republika

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Češka republika, s tem, da ni zagotovila, da je v stavbah s skupno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, za katere je bila v skladu s členom 12(1) Direktive 2010/31/EU1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb izdana energetska izkaznica, in v katerih se pogosto zadržuje javnost, treba prikazati energetsko izkaznico, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 13(2) te direktive;

Češki republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    Člen 13(2) Direktive 2010/31/EU določa, da je treba prikazati energetsko izkaznico, izdano v skladu s členom 12(1) te direktive v primerih, ko se v stavbi na skupni uporabni tlorisni površini nad 500 m2 pogosto zadržuje javnost.

2.    Vendar češki zakon (§ 7a zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (člen 7a zakona št. 406/2000 o upravljanju z energijo, kakor je bil spremenjen)) določa, da je treba prikazati energetsko izkaznico ali energetski potni list za te stavbe samo, kadar jih uporabljajo javni organi. Češki zakon torej ne določa, da je treba prikazati energetski potni list, kadar te stavbe uporabljajo organi, ki niso javni organi in v katerih se pogosto zadržuje javnost. Zakonodajne spremembe so še vedno zgolj v pripravljalni fazi.

3.    Češka republika torej s tem, ko ni zagotovila, da je v stavbah s skupno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, za katere je bila v skladu s členom 12(1) te direktive izdana energetska izkaznica, in v katerih se pogosto zadržuje javnost, treba prikazati energetsko izkaznico, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 13(2) te direktive.

____________

1 UL 2010 L 153, str. 13.