Language of document :

Иск, предявен на 20 март 2019 г. — Европейска комисия/Република Кипър

(Дело C-248/19)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: D. Triantafyllou и E. Manhaeve)

Ответник: Република Кипър

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда да установи, че

като не е направила необходимото за изграждането на канализационна мрежа в 31 населени места (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou e Pyrgos), според изискването по член 3 от Директива [91/271/EИО] и приложение I, точка А към нея,

като не е осигурила в същите тези населени места градските отпадъчни води, постъпващи в канализационната система преди заустването, да бъдат подложени на вторично пречистване или на друга равностойна обработка, както впрочем изискват членове 4, 10 и 15 от Директива [91/271/EИО] и приложение I, точки Б и Г към нея,

Република Кипър не е изпълнила задълженията, които има по членове 3, 4, 10 и 15 от Директива 91/271/EИО1 за пречистването на градските отпадъчни води, и приложение I към нея

да осъди Република Кипър да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

При липсата на интегрирана и функционална канализационна мрежа Република Кипър не е спазила крайния срок 31 декември 2012 г., определен в Директива 91/271/EИО за пречистването на градските отпадъчни води (продължен с Договора за присъединяване на Република Кипър към Европейския съюз), по отношение на заустването (член 3) а в резултат на това и относно вторичната обработка на отпадъчните води (член 4), както и за структурите и контрола на тази обработка (членове 10 и 15), в четири населени места с повече от 10 000 еквивалент жители.

При липсата на интегрирана и функционална канализационна мрежа Република Кипър не е спазила крайния срок 31 декември 2012 г., определен в Директива 91/271/EИО за пречистването на градските отпадъчни води (продължен с Договора за присъединяване на Република Кипър към Европейския съюз), по отношение на заустването (член 3) а в резултат на това и относно вторичната обработка на отпадъчните води (член 4), както и за структурите и контрола на тази обработка (членове 10 и 15), в 27 населени места с еквивалент жители между 2 000 и 10 000.

____________

1 Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 1991 г., стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 43).