Language of document :

Žaloba podaná dne 20. března 2019 – Evropská komise v. Kyperská republika

(Věc C-248/19)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: D. Triantafyllou a E. Manhaeve)

Žalovaná: Kyperská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Kyperská republika tím, že

nezajistila vybudování stokové soustavy pro městské odpadní vody z 31 aglomerací (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos) v souladu s článkem 3 a přílohou I bodem A směrnice 91/271/EHS1 ,

nezajistila ve výše uvedených aglomeracích, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami byly před vypuštěním podrobeny sekundárnímu čištění nebo jinému rovnocennému čištění v souladu s články 4, 10 a 15 a přílohou I body B a D směrnice 91/271/EHS,

nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 3, 4, 10 a 15 a přílohy I směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod;

uložit Kyperské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Kyperská republika tím, že nezajistila vybudování stokové soustavy pro městské odpadní vody, nedodržela lhůtu 31. prosince 2012 stanovenou ve směrnici 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod (která byla prodloužena ve Smlouvě o přistoupení Kyperské republiky k Evropské unii), pokud jde o stokovou soustavu (článek 3), a tudíž sekundární čištění odpadní vody (článek 4), jakož i infrastrukturu a dohled (články 10 a 15), ve čtyřech aglomeracích s populačním ekvivalentem vyšším než 10000.

Kyperská republika tím, že nezajistila vybudování stokové soustavy pro městské odpadní vody, nedodržela lhůtu 31. prosince 2012 stanovenou ve směrnici 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod (která byla prodloužena ve Smlouvě o přistoupení Kyperské republiky k Evropské unii), pokud jde o stokovou soustavu (článek 3), a tudíž sekundární čištění odpadní vody (článek 4), jakož i infrastrukturu a dohled (články 10 a 15), v 27 aglomeracích s populačním ekvivalentem v rozmezí 2000 až 10000.

____________

1 Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).