Language of document :

Sag anlagt den 20. marts 2019 – Europa-Kommissionen mod Republikken Cypern

(Sag C-248/19)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved D. Triantafyllou og E. Manhaeve, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Cypern

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Cypern har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 3, 4, 10 og 15 samt bilag I til direktiv 91/271/EØF 1 i forbindelse med rensning af byspildevand, idet den ikke

har tilvejebragt et kloaknet i 31 byområder (Aradippou, Ypsonas, Dali, Varoklini, Derinia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrisochous, Libadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Diopetri, Afgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormidia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotybou, Pano Polemidia, Pyla, Dybia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou og Pyrgos), som krævet i henhold til dirketivets artikel 3 og bilag I, afsnit A,

for disse byområder har sikret, at byspildevandet, der tilledes kloaknettet, underkastes sekundær rensning eller en tilsvarende rensning før udledningen som krævet i henhold til direktivets artikel 4, 10 og 15 samt bilag I, afsnit B og D.

Republikken Cypern tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I mangel af et fuldt udbygget og operationelt kloaknet pr. 31. december 2012 i 4 byområder med mere end 10 000 beboere har Republikken Cypern tilsidesat fristen i direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand (som fastsat i traktaten om Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union) med hensyn til opsamling (artikel 3) og følgelig sekundær rensning af spildevand (artikel 4) samt infrastrukturen og overvågningen heraf (artikel 10 og 15).

I mangel af et fuldt udbygget og operationelt kloaknet pr. 31. december 2012 i 27 byområder med mellem 2 000 og 10 000 beboere har Republikken Cypern tilsidesat fristen i direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand (som fastsat i traktaten om Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union) med hensyn til opsamling (artikel 3) og følgelig sekundær rensning af spildevand (artikel 4) samt infrastrukturen og overvågningen heraf (artikel 10 og 15).

____________

1     Rådets direktiv 91/271/EØF af 21.5.1991 om rensning af byspildevand (EFT 1991, L 135, s. 40).