Language of document :

20. märtsil 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Küprose Vabariik

(kohtuasi C-248/19)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Triantafyllou ja E. Manhaeve)

Kostja: Küprose Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul tuvastada, et kuna Küprose Vabariik:

ei ole taganud kogumissüsteemi loomist 31 asulas (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou ja Pyrgos), mis on nõutud direktiivi 91/271/EMÜ artiklis 3 ja I lisa punktis A; ja

ega eespool viidatud asulate osas taganud, et kogumissüsteemidesse sisenev asulareovesi läbib enne ärajuhtimist bioloogilise puhastuse või muu sellega võrdväärse puhastuse, mis on nõutud direktiivi 91/271/EMÜ artiklites 4, 10 ja 15 ning I lisa punktides B ja D,

on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 91/271/EMÜ, asulareovee puhastamise kohta,1 artiklitest 3, 4, 10 ja 15 ning I lisast;

ning

mõista kohtukulud välja Küprose Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Kuna neljas üle 10 000 inimekvivalendiga linnastus puudub integreeritud ja toimiv kogumissüsteem, ei ole Küprose Vabariik järginud tähtpäeva 31. detsember 2012, mille direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta ette näeb (mida pikendati lepinguga Küprose Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga) seoses kogumisega (artikkel 3) ja seega reovee bioloogilise puhastamisega (artikkel 4), nagu ka selle puhastamisega seotud taristu ja kontrolliga (artiklid 10 ja 15).

Kuna kahekümne seitsmes 2000 kuni 10 000 inimekvivalendiga linnastus puudub integreeritud ja toimiv kogumissüsteem, ei ole Küprose Vabariik järginud tähtpäeva 31. detsember 2012, mille direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta ette näeb (mida pikendati lepinguga Küprose Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga) seoses kogumisega (artikkel 3) ja seega reovee bioloogilise puhastamisega (artikkel 4), nagu ka selle puhastamisega seotud taristu ja kontrolliga (artiklid 10 ja 15).

____________

1 Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (EÜT 1991, L 135, lk 40; ELT eriväljaanne 15/02, lk 26).