Language of document :

Kanne 20.3.2019 – Euroopan komissio v. Kyproksen tasavalta

(asia C-248/19)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Triantafyllou ja E. Manhaeve)

Vastaaja: Kyproksen tasavalta

Vaatimukset

todetaan, että

Kyproksen tasavalta ei noudattanut yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY1 3, 4, 10 ja 15 artiklan ja liitteen I mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole

huolehtinut siitä, että 31 taajamassa (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou ja Pyrgos) toteutetaan keräysjärjestelmä direktiivin 91/271/ETY 3 artiklan ja liitteessä I olevan A kohdan mukaisesti

huolehtinut siitä, että edellä mainituissa taajamissa viemäröidyt yhdyskuntajätevedet käsitellään ennen vesistöön johtamista biologisesti tai vastaavalla tavalla direktiivin 91/271/ETY 4, 10 ja 15 artiklan ja kyseisen direktiivin liitteessä I olevan B ja D kohdan mukaisesti

Kyproksen tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Koska yhdennettyä ja toimivaa viemäröintijärjestelmää ei ole, Kyproksen tasavalta on jättänyt noudattamatta yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetussa direktiivissä 91/271/ETY (sellaisena kuin se on pidennettynä Kyproksen tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyllä sopimuksella) vahvistettua määräaikaa 31.12.2012 4 taajamassa, joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 10 000 siltä osin kuin kyse on viemäröinnistä (3 artikla) ja siten jätevesien biologisesta käsittelystä (4 artikla) ja tähän käsittelyyn liittyvästä infrastruktuurista ja tarkkailusta (10 ja 15 artikla).

Koska yhdennettyä ja toimivaa viemäröintijärjestelmää ei ole, Kyproksen tasavalta on jättänyt noudattamatta yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetussa direktiivissä 91/271/ETY (sellaisena kuin se on pidennettynä Kyproksen tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyllä sopimuksella) vahvistettua määräaikaa 31.12.2012 27 taajamassa, joiden asukasvastineluku on 2 000-10 000 siltä osin kuin kyse on viemäröinnistä (3 artikla) ja siten jätevesien biologisesta käsittelystä (4 artikla) ja tähän käsittelyyn liittyvästä infrastruktuurista ja tarkkailusta (10 ja 15 artikla).

____________

1 Yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annettu neuvoston direktiivi 91/271/ETY (EYVL 1991, L 135, s. 40).