Language of document :

Tužba podnesena 20. ožujka 2019. – Europska komisija protiv Republike Cipar

(predmet C-248/19)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: D. Triantafyllou i E. Manhaeve)

Tuženik: Republika Cipar

Tužbeni zahtjev

Tužitelj traži od Suda da utvrdi da

time što nije osigurala kanalizacijsku mrežu za 31 aglomeraciju (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou e Pyrgos), kako je inače predviđeno člankom 3. i Prilogom I. točkom A Direktive [91/271/EEZ], i

time što nije osigurala da u tim aglomeracijama komunalne otpadne vode koje se ulijevaju u kanalizacijske mreže, prije ispuštanja budu podvrgnute sekundarnom pročišćavanju ili ekvivalentnom pročišćavanju, kako je inače predviđeno člancima 4., 10. i 15. te Prilogom I. točaka B i D Direktive [91/271/EEZ],

Republika Cipar nije ispunila svoje obveze prema člancima 3., 4., 10. i 15. i Prilogu I. Direktivi 91/271/EEZ1 o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda;

te da

Republici Cipar naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Uslijed nepostojanja integrirane i funkcionalne kanalizacijske mreže, Republika Cipar nije poštovala krajnji rok 31. prosinca 2012., utvrđen Direktivom 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (kako je produljen Ugovorom o pristupanju Republike Cipar Europskoj uniji), u pogledu prikupljanja (članak 3.), a slijedom toga i sekundarnog pročišćavanja otpadnih voda (članak 4.), kao i infrastrukture i nadzora nad tim pročišćavanjem (članci 10. i 15.), u četiri aglomeracije s populacijskim ekvivalentom višim od 10 000.

Uslijed nepostojanja integrirane i funkcionalne kanalizacijske mreže, Republika Cipar nije poštovala krajnji rok 31. prosinca 2012., utvrđen Direktivom 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (kako je produljen Ugovorom o pristupanju Republike Cipar Europskoj uniji), u pogledu prikupljanja (članak 3.), a slijedom toga i sekundarnog pročišćavanja otpadnih voda (članak 4.), kao i infrastrukture i nadzora nad tim pročišćavanjem (članci 10. i 15.), u 27 aglomeracija s populacijskim ekvivalentom između 2000 i 10 000.

____________

1 Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL 1991., L 135, str. 40.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 5.)