Language of document :

2019. március 20-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság

(C-248/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Triantafyllou és E. Manhaeve)

Alperes: Ciprusi Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes arra kéri a Bíróságot, hogy állapítsa meg, a Ciprusi Köztársaság,

mivel 31 agglomeráció (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou és Pyrgos) esetében nem gondoskodott arról, hogy azok – amint azt a [91/271/EGK] irányelv 3. cikke és I. mellékletének A pontja előírja – rendelkezzenek szennyvízgyűjtő rendszerrel, és

nem biztosította, hogy ugyanezen agglomerációkban – amint azt a [91/271/EGK] irányelv 4., 10. és15. cikke, valamint I. mellékletének B és D pontja előírja – a gyűjtőrendszerekbe vezetett szennyvizet vízbe történő kibocsátás előtt másodlagos kezelésnek vagy egy ezzel egyenértékű kezelésnek vessék alá,

nem teljesítette a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv1 3., 4., 10. és 15. cikkéből, valamint I. mellékletéből eredő kötelezettségeit;

és

a Ciprusi Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Integrált és működőképes gyűjtőrendszer hiányában a Ciprusi Köztársaság nem tartotta be a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv által előírt 2012. december 31-i legvégső határidőt (amint azt meghosszabbította a Ciprusi Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló szerződés) a szennyvíz összegyűjtése (3. cikk), következésképpen annak másodlagos kezelése (4. cikk), valamint e kezelés infrastruktúrái és ellenőrzése (10. és 15. cikk) tekintetében 4, 10 000 lakosegyenértéknél nagyobb agglomerációban.

Integrált és működőképes gyűjtőrendszer hiányában a Ciprusi Köztársaság nem tartotta be a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv által előírt 2012. december 31-i legvégső határidőt (amint azt meghosszabbította a Ciprusi Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló szerződés) a szennyvíz összegyűjtése (3. cikk), következésképpen annak másodlagos kezelése (4. cikk), valamint e kezelés infrastruktúrái és ellenőrzése (10. és 15. cikk) tekintetében 27, 2000 és 10 000 közötti lakosegyenértékű agglomerációban.

____________

1 A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (HL 1991. L 135., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 26. o.)