Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 20. martā – Eiropas Komisija/Kipras Republika

(Lieta C-248/19)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: D. Triantafyllou un E. Manhaeve)

Atbildētāja: Kipras Republika

Prasītājas prasījumi

Prasītāja lūdz Tiesu konstatēt, ka:

nenodrošinot kanalizācijas tīklu izveidi 31 aglomerācijā (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou un Pyrgos), kā tas ir paredzēts Direktīvas [91/271/EEK] 3. pantā un I pielikuma A punktā, un

nenodrošinot, ka komunālajiem notekūdeņiem, kas šajās aglomerācijās plūst kanalizācijas tīklos, pirms to novadīšanas tiek veikta otrreizējā attīrīšana vai līdzvērtīga attīrīšana, kā tas ir paredzēts Direktīvas [91/271/EEK] 4., 10. un 15. pantā, kā arī I pielikuma B un D punktā,

Kipras Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai izriet no Direktīvas 91/271/EEK 1 par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 3., 4., 10. un 15. panta un I pielikuma;

un

piespriest Kipras Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Neizveidojot integrētu un funkcionālu kanalizācijas tīklu, Kipras Republika nav ievērojusi galīgo termiņu, t.i., 2012. gada 31. decembri, kas ir noteikts Direktīvā 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (kuras darbības joma ir paplašināta ar Līgumu par Kipras Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai) saistībā ar notekūdeņu savākšanu (3. pants) un līdz ar to otrreizējo attīrīšanu (4. pants), kā arī infrastruktūrām un šādas attīrīšanas uzraudzību (10. un 15. pants) 4 aglomerācijās, kurās cilvēka ekvivalents pārsniedz 10 000.

Neizveidojot integrētu un funkcionālu kanalizācijas tīklu, Kipras Republika nav ievērojusi galīgo termiņu, t.i., 2012. gada 31. decembri, kas ir noteikts Direktīvā 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (kuras darbības joma ir paplašināta ar Līgumu par Kipras Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai) saistībā ar notekūdeņu savākšanu (3. pants) un līdz ar to otrreizējo attīrīšanu (4. pants), kā arī infrastruktūrām un šādas attīrīšanas uzraudzību (10. un 15. pants) 27 aglomerācijās, kurās cilvēka ekvivalents ir no 2000 līdz 10 000.

____________

1 Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV 1991, L 135, 40. lpp.).