Language of document :

Beroep ingesteld op 20 maart 2019 – Europese Commissie/Republiek Cyprus

(Zaak C-248/19)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Triantafyllou en E. Manhaeve, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Cyprus

Conclusies

Verzoekster verzoekt het Hof vast te stellen dat:

door niet te voorzien in een opvangsysteem voor water in 31 agglomeraties (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou en Pyrgos), zoals evenwel is vereist in artikel 3 van richtlijn [91/271/EEG] en bijlage I, punt A, daarbij, en

door er niet voor te zorgen dat in deze agglomeraties het stedelijk afvalwater dat in opvangsystemen terechtkomt, vóór lozing aan een secundaire of gelijkwaardige behandeling wordt onderworpen, zoals evenwel is vereist in de artikelen 4, 10 en 15 van richtlijn [91/271/EEG] en bijlage I, punten B en D, daarbij,

de Republiek Cyprus de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 3, 4, 10 en 15 van richtlijn 91/271/EEG1 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater en bijlage I daarbij, en

de Republiek Cyprus te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Door niet te voorzien in een geïntegreerd en functioneel opvangsysteem heeft de Republiek Cyprus de in richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater vastgestelde termijn van 31 december 2012 (zoals verlengd bij het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Cyprus tot de Europese Unie) niet in acht genomen, wat betreft de opvang (artikel 3) en bijgevolg de secundaire behandeling van afvalwater (artikel 4), alsmede de infrastructuur en het toezicht op een dergelijke behandeling (artikelen 10 en 15), in vier agglomeraties met meer dan 10 000 inwonerequivalenten.

Door niet te voorzien in een geïntegreerd en functioneel opvangsysteem heeft de Republiek Cyprus de in richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater vastgestelde termijn van 31 december 2012 (zoals verlengd bij het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Cyprus tot de Europese Unie) niet in acht genomen, wat betreft de opvang (artikel 3) en bijgevolg de secundaire behandeling van afvalwater (artikel 4), alsmede de infrastructuur en het toezicht op een dergelijke behandeling (artikelen 10 en 15), in 27 agglomeraties met 2 000 tot 10 000 inwonerequivalenten.

____________

1 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB 1991, L 135, blz. 40).