Language of document :

Žaloba podaná 20. marca 2019 – Európska komisia/Cyperská republika

(vec C-248/19)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: D. Triantafyllou a E. Manhaeve)

Žalovaná: Cyperská republika

Návrhy žalobkyne

Určiť, že Cyperská republika tým, že

nezabezpečila vytvorenie zberného systému pre komunálne odpadové vody z 31 aglomerácií (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti , Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Menu a Pyrgos) v súlade s článkom 3 a prílohou I bodom A smernice [91/271/EHS]1 ,

v uvedených aglomeráciách nezabezpečila, aby komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov prešli pred vypustením sekundárnym čistením alebo rovnocenným čistením v súlade s článkami 4, 10 a 15 a prílohou I bodmi B a D smernice [91/271/EHS],

si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 3, 4, 10 a 15 a prílohy I smernice 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd,

a uložiť Cyperskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Cyperská republika tým, že nezabezpečila vytvorenie zberného systému pre komunálne odpadové vody, nedodržala lehotu do 31. decembra 2012, stanovenú v smernici 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (predĺženú v Zmluve o pristúpení Cyperskej republiky k Európskej únii), pokiaľ ide o zberný systém (článok 3) a v dôsledku toho sekundárne čistenie odpadovej vody (článok 4), ako aj infraštruktúru a dohľad (články 10 a 15) v štyroch aglomeráciách s populačným koeficientom viac ako 10000.

2.    Cyperská republika tým, že nezabezpečila vytvorenie zberného systému pre komunálne odpadové vody, nedodržala lehotu do 31. decembra 2012 stanovenú v smernici 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (predĺženú v Zmluve o pristúpení Cyperskej republiky k Európskej únii), pokiaľ ide o zberný systém (článok 3) a v dôsledku toho sekundárne čistenie odpadovej vody (článok 4), ako aj infraštruktúru a dohľad (články 10 a 15) v 27 aglomeráciách s populačným koeficientom od 2000 do 10000.

____________

1 Smernica Rady z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 1991, s. 40; Mim. vyd. 15/002, s. 26)