Language of document :

Tožba, vložena 20. marca 2019 – Evropska komisija/Republika Ciper

(Zadeva C-248/19)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: D. Triantafyllou in R. Manhaeve)

Tožena stranka: Republika Ciper

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj ugotovi, da

Republika Ciper s tem, da ni poskrbela za vzpostavitev kanalizacijskega sistema v 31 aglomeracijah (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou in Pyrgos), kot predpisuje člen 3 Direktive 91/271/EGS1 in Priloga I, točka A, k tej direktivi, ter

ni zagotovila, da so v zgoraj navedenih aglomeracijah komunalne odpadne vode, ki se odvajajo v kanalizacijske sisteme, pred izpustom obdelane v sekundarnem postopku čiščenja ali v primerljivem postopku v skladu s členi 4, 10 in 15 Direktive 91/271/EGS in Priloge I, točki B in D, k tej direktivi,

ni izpolnila obveznosti iz členov 3, 4, 10 in 15 Direktive 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode ter iz Priloge I k tej direktivi;

Republiki Ciper naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ker Republika Ciper ni vzpostavila integriranega in operativnega komunalnega sistema, ni spoštovala roka 31. december 2012, ki je bil določen z Direktivo 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode (kakor je bil podaljšan s pogodbo o pristopu Republike Ciper k Evropski uniji) v štirih aglomeracijah, v katerih je populacijski ekvivalent večji od 10.000, kar zadeva zbiranje (člen 3) in zato obdelavo v sekundarnem postopku čiščenja komunalne odpadne vode (člen 4) ter naprave in nadzor, povezane s to obdelavo (člena 10 in 15).

Ker Republika Ciper ni vzpostavila integriranega in operativnega komunalnega sistema, ni spoštovala roka 31. december 2012, ki je bil določen z Direktivo 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode (kakor je bil podaljšan s pogodbo o pristopu Republike Ciper k Evropski uniji) v 27 aglomeracijah, v katerih je populacijski ekvivalent med 2000 in 10.000, kar zadeva zbiranje (člen 3) in zato obdelavo v sekundarnem postopku čiščenja komunalne odpadne vode (člen 4) ter naprave in nadzor, povezane s to obdelavo (člena 10 in 15).

____________

1 Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 26).