Language of document :

Talan väckt den 20 mars 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Cypern

(Mål C-248/19)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Triantafyllou och E. Manhaeve)

Svarande: Republiken Cypern

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska fastställa att Republiken Cypern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 3, 4, 10 och 15 i direktiv 91/271/EEG(1 ) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse samt bilaga I till detta direktiv

genom att inte säkerställa att det finns ledningsnät i 31 tätorter (Aradíppou, Ýpsonas, Dáli, Varoklini, Derýneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Pólis Chrysochous, Livádia, Dhromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopétri, Avgórou, Paliometocho, Kíti, Frénaros, Ormideia, Kokkinotrimithiá, Trachóni, Episkopi, Xylotymbou, Páno Polemídia, Pyla, Lýmpia, Parekklisha, Kakopetria, Achna, Meneou och Pyrgos), såsom föreskrivs i artikel 3 i direktiv [91/271/EEG] samt punkt A i bilaga I till detta direktiv, och

genom att inte säkerställa att avloppsvatten från tätbebyggelse i dessa tätorter som leds in i ledningsnätet före utsläpp undergår sekundär rening eller motsvarande rening, såsom föreskrivs i artiklarna 4, 10 och 15 i direktiv [91/271/EEG] och i punkterna B och D i bilagan till detta direktiv,

och att domstolen ska

förplikta Republiken Cypern att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Eftersom det inte finns ett integrerat och ändamålsenligt ledningsnät har Republiken Cypern inte iakttagit tidsfristen den 31 december 2012 som slås fast i direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, (såsom denna förlängts i fördraget om Republiken Cyperns anslutning till Europeiska unionen), vad gäller ihopsamling (artikel 3) och, följaktligen, vad gäller den sekundära behandlingen av avloppsvatten (artikel 4), och vad gäller infrastruktur och övervakningen av denna behandling (artiklarna 10 och 15), i 4 tätorter med mer än 10 000 personekvivalenter.

Eftersom det inte finns ett integrerat och ändamålsenligt ledningsnät har Republiken Cypern inte iakttagit tidsfristen den 31 december 2012 som slås fast i direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (såsom denna förlängts i fördraget om Republiken Cyperns anslutning till Europeiska unionen), vad gäller ihopsamling (artikel 3) och, följaktligen, vad gäller den sekundära behandlingen av avloppsvatten (artikel 4), och vad gäller infrastruktur och övervakningen av denna behandling (artiklarna 10 och 15), i 27 tätorter med mellan 2 000 och 10 000 personekvivalenter.

____________

(1 ) Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 1991, s. 40; svensk specialutgåva, område 15, volym 10, s. 93).