Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 14 Φεβρουαρίου 2019 η China Construction Bank Corp. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 6 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-665/17, China Construction Bank κατά EUIPO

(Υπόθεση C-115/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: China Construction Bank Corp. (εκπρόσωποι: A. Carboni, J. Gibbs, Solicitors)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Groupement des cartes bancaires

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-665/17·

να αποφανθεί οριστικώς σε σχέση με το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/10011 ή, επικουρικώς, να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και

να καταδικάσει το EUIPO και όλους τους παρεμβαίνοντες στην αναιρετική διαδικασία στα δικαστικά τους έξοδα και στα έξοδα της αναιρεσείουσας στο πλαίσιο τόσο της παρούσας διαδικασίας όσο και της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-665/17.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η αναιρεσείουσα προβάλλει κατά της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως τρεις λόγους αναιρέσεως, και δη ότι το Γενικό Δικαστήριο:

1)    παρέβη το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ· και

2)    δεν αιτιολόγησε την κρίση του ότι το προγενέστερο σήμα που επικαλέστηκε η παρεμβαίνουσα (στο εξής: προγενέστερο σήμα) είχε έντονο διακριτικό χαρακτήρα όσον αφορά «τις χρηματοπιστωτικές υποθέσεις, τις νομισματικές υποθέσεις και τις τραπεζικές υποθέσεις», και/ή

3)    παραμόρφωσε τα πραγματικά περιστατικά στο πλαίσιο τόσο της εκτιμήσεώς του σχετικά με το προγενέστερο σήμα και το αντιτασσόμενο σήμα όσο και της ως άνω διαπιστώσεώς του περί του έντονου διακριτικού χαρακτήρα.

Ο λόγος αναιρέσεως περί παραβάσεως του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄ μπορεί να υποδιαιρεθεί περαιτέρω στα εξής σφάλματα του Γενικού Δικαστηρίου κατά την εξέταση της υποθέσεως:

1.    το Γενικό Δικαστήριο έλαβε υπόψη τη φήμη του προγενέστερου σήματος κατά το πρώτο στάδιο εκτιμήσεως της ομοιότητας των σημάτων και στο πλαίσιο της συνολικής εκτιμήσεως του κινδύνου συγχύσεως, προσέγγιση η οποία είναι εσφαλμένη και οδήγησε σε ανεπίτρεπτη «διπλή εκτίμηση»·

2.    το Γενικό Δικαστήριο θεώρησε εσφαλμένα το προγενέστερο και το αντιτασσόμενο σήμα ως κατ’ ουσίαν λεκτικά σήματα και δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τον εικονιστικό χαρακτήρα τους, πράγμα το οποίο είχε αρνητικό αντίκτυπο στην εκτίμηση τόσο των οπτικών όσο και των ακουστικών ομοιοτήτων των επίμαχων σημάτων καθώς και στη σημασία που έπρεπε να αποδοθεί σε καθεμία από τις εν λόγω κατηγορίες·

3.    το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε διάφορα σφάλματα κατά τον προσδιορισμό των υπηρεσιών της κλάσεως 36, ως προς τις οποίες έκρινε ότι το προγενέστερο σήμα έχαιρε φήμης και είχε συνεπώς διακριτικό χαρακτήρα, και

4.    τόσο λόγω των προαναφερόμενων σφαλμάτων όσο και λόγω μη συνεκτιμήσεως πρόσθετων σημαντικών παραμέτρων, το Γενικό Δικαστήριο δεν προέβη στη δέουσα συνολική εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως μεταξύ του προγενέστερου και του αντιτασσόμενου σήματος.

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2017, L 154, σ. 1).