Language of document :

2019 m. vasario 14 d. China Construction Bank Corp. apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimo byloje T-665/17 China Construction Bank / EUIPO

(Byla C-115/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: China Construction Bank Corp., atstovaujama solisitorių A. Carboni, J. Gibbs

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Groupement des cartes bancaires

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-665/17,

priimti galutinį sprendimą dėl Reglamento (ES) 2017/10011 8 straipsnio 1 dalies b punkto arba grąžinti bylą Bendrajam Teismui ir

nurodyti EUIPO ir bet kuriai įstojusiai į šį apeliacinį procesą šaliai padengti savo ir apeliantės bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese bei vykstant procesui Bendrajame Teisme, nagrinėjant bylą T-665/17.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė, ginčydama skundžiamą sprendimą, remiasi trimis pagrindais ir nurodo, kad Bendrasis Teismas:

pažeidė Reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir

nepagrindė savo išvados, kad įstojusios į bylą šalies ankstesnis prekių ženklas, kuriuo buvo remiamasi („ankstesnis ženklas“), turėjo sustiprėjusį skiriamąjį požymį, kiek tai susiję su „finansinėmis operacijomis, piniginėmis operacijomis, banko operacijomis“, ir (arba)

iškraipė faktus, kiek tai susiję su ankstesnio ir ginčijamo prekių ženklo vertinimu ir kiek tai susiję su išvada dėl sustiprėjusio skiriamojo požymio.

Apeliacinio skundo pagrindas dėl 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo gali būti suskirstytas į tokias dalis pagal Bendrojo Teismo padarytas klaidas vertinant bylą:

Bendrasis Teismas atsižvelgė į ankstesnio prekių ženklo reputaciją pirmajame etape vertindamas prekių ženklų panašumą ir vėliau atlikdamas visapusišką galimybės supainioti vertinimą, o tai nėra teisinga, nes reiškia nepriimtiną „dvigubą atsižvelgimą“.

Bendrasis Teismas neteisingai vertino tiek ankstesnį, tiek ginčijamą prekių ženklą taip, lyg jie iš esmės būtų žodiniai prekių ženklai, todėl nepakankamai atsižvelgė į vaizdinį jų pobūdį ir tai neigiamai paveikė tiek vaizdinio, tiek fonetinio prekių ženklų panašumo vertinimą ir kiekvienam iš jų suteikiamos santykinės svarbos vertinimą.

Bendrasis Teismas padarė keletą klaidų identifikuodamas 36 klasei priklausančias paslaugas, dėl kurių jis nusprendė, kad ankstesnis prekių ženklas, kiek tai susiję su tokiomis paslaugomis, turi reputaciją ir skiriamąjį požymį.

Tiek dėl pirmiau minėtų klaidų, tiek dėl kitų svarbių veiksnių ignoravimo Bendrasis Teismas neatliko tinkamo visapusiško galimybės supainioti ankstesnį ir ginčijamą prekių ženklus vertinimo.

____________

1 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1).