Language of document :

Recurs introdus la 14 februarie 2019 de China Construction Bank Corp. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 6 decembrie 2018 în cauza T-665/17, China Construction Bank/EUIPO

(Cauza C-115/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: China Construction Bank Corp. (reprezentanți: A. Carboni, J. Gibbs, Solicitors)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Groupement des cartes bancaires

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții :

Anularea Hotărârii Tribunalului din 6 decembrie 2018 în cauza T-665/17;

pronunțarea unei hotărâri definitive în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/10011 sau în subsidiar, trimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecare;

obligarea EUIPO și a intervenientelor din recurs, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, la plata către recurentă a cheltuielilor de judecată din prezenta procedură și a cheltuielilor de judecată efectuate în procedurile de pe rolul Tribunalului în cauza T-665/17.

Motivele și principalele argumente

Recurenta invocă trei motive de recurs împotriva hotărârii atacate, respectiv că Tribunalul :

1.     a încălcat articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene ; și

2.     nu și-a îndeplinit obligația de motivare în ceea ce privește propria constatare potrivit căreia marca anterioară invocată de intervenientă („marca anterioarăˮ) are caracter distinctiv sporit în legătură cu „afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri bancareˮ și/sau

3.     a denaturat situația de fapt atât în cadrul aprecierii asupra mărcii anterioare și a mărcii invocate în sprijinul opoziției, cât și prin constatarea caracterului distinctiv sporit al acesteia.

Motivul recurentei privind încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) poate fi împărțit la rândul său în următoarele erori săvârșite de Tribunal în aprecierea cauzei:

1.     Tribunalul a ținut seama de renumele mărcii anterioare în prima etapă a evaluării similitudinii mărcilor, și de asemenea atunci când a apreciat în mod global riscul de confuzie, ceea ce a fost o abordare incorectă și a determinat o „luare dublă în considerareˮ, nepermisă;

2.     Tribunalul a considerat în mod eronat ambele mărci, atât marca anterioară, cât și marca invocată în sprijinul opoziției ca fiind în esență mărci verbale, acordând o atenție insuficientă caracterului lor figurativ, ceea ce a afectat negativ aprecierea realizată asupra similitudinilor vizuală și fonetică dintre mărcile în discuție și ponderea relativă care trebuia acordată fiecărui aspect.

3.     Tribunalul a săvârșit o serie de erori în ceea ce privește identificarea serviciilor din clasa 36 în privința cărora a reținut că marca anterioară beneficiază de reputație și deci are caracter distinctiv.

4.     Ca urmare atât a erorilor sus-menționate, cât și a neluării în considerare a unor factori suplimentari importanți, Tribunalul nu a realizat o apreciere globală corectă a riscului de confuzie între marca anterioară și marca invocată în sprijinul opoziției.

____________

1 Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).