Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. ožujka 2019. uputio Verwaltungsgerichts Wien (Austrija) – S.A.D. Maler und Anstreicher OG

(predmet C-256/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Wien

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: S.A.D. Maler und Anstreicher OG

Tuženo tijelo: Magistrat der Stadt Wien

Druga stranka postupka: Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 19. stavak 1. drugi podstavak UEU-a u vezi s člankom 47. Povelje, kao i načelo učinkovitosti, barem u pogledu nacionalnog pravnog poretka koji u svrhu osiguranja neovisnosti i nepristranosti sudova u svojem ustavu ima utvrđeno temeljno pravo na dodjelu predmeta sucima prema fiksnom rasporedu poslova koji je unaprijed određen u skladu s općim pravilima, tumačiti na način da zakonodavac mora osigurati da je to temeljnim pravom dano jamstvo učinkovito, a ne samo teoretsko?

1.a    Dodatno pitanje: u slučaju niječnog odgovora na 1. pitanje:

Nalaže li članak 19. stavak 1. drugi podstavak UEU-a u vezi s člankom 47. Povelje, kao i načelo učinkovitosti, u nacionalnom pravnom poretku koji u Ustavu ima utvrđeno temeljno pravo fiksnog rasporeda poslova, ikakve jamstvene obveze zakonodavca, i ako da, koje?

1.b    Dodatno pitanje: u slučaju potvrdnog odgovora na 1. pitanje:

1.b- (1)    Nalaže li članak 19. stavak 1. drugi podstavak UEU-a u vezi s člankom 47. Povelje, kao i načelo učinkovitosti, barem u pogledu nacionalnog pravnog poretka koje u ustavu ima utvrđeno temeljno pravo na fiksni raspored poslova, nepoštovanje naloga, odnosno radnje koja se odnosi na dodjelu predmeta sucu, a koju je poduzelo tijelo koje prema zakonu za taj nalog, odnosno tu radnju, nije nadležno?

1.b- (2)    Nalaže li članak 19. stavak 1. drugi podstavak UEU-a u vezi s člankom 47. Povelje, kao i načelo učinkovitosti, barem u pogledu nacionalnog pravnog poretka koji u ustavu ima utvrđeno temeljno pravo na fiksni raspored poslova da se prema internom sudskom poslovniku tijelu koje se bavi dodjelom predmeta može priznati, ako uopće, samo već unaprijed određeno usko diskrecijsko pravo u pogledu odluke o dodjeli predmeta?

2.    Treba li članak 19. stavak 1. drugi podstavak UEU-a u vezi s člankom 47. Povelje, kao i načelo učinkovitosti, barem u pogledu nacionalnog pravnog poretka koji u svrhu osiguranja neovisnosti i nepristranosti sudova u svojem ustavu ima utvrđeno temeljno pravo na dodjelu predmeta sucima prema fiksnom rasporedu poslova koji je unaprijed određen u skladu s općim pravilima, tumačiti na način da se sucu koji, s jedne strane, sumnja u zakonitost internog sudskog rasporeda poslova odnosno, s druge strane, u zakonitost interne sudske odluke kojom treba provesti interni sudski raspored poslova, a koja se neposredno odnosi na rad tog suca (osobito odluka o dodjeli predmeta), u pogledu te sumnje mora omogućiti podnošenje pravnog lijeka (koji tog suca ne tereti, a osobito ne financijski) drugom sudu koji je u cijelosti ovlašten za preispitivanje zakonitosti pravnog akta koji se smatra protuzakonitim?

U slučaju niječnog odgovora: Postoje li neki drugi zahtjevi koje zakonodavac mora jamčiti, a koji osiguravaju da se sucu omogući postizanje zakonitosti to jest pridržavanja zakonskih zahtjeva koji se na njega odnose i koji nalažu poštovanje zakonskih (posebno internih sudskih) pravila o dodjeli predmeta?

3.    Treba li članak 19. stavak 1. drugi podstavak UEU-a u vezi s člankom 47. Povelje, kao i načelo učinkovitosti, barem u pogledu nacionalnog pravnog poretka koji u svrhu osiguranja neovisnosti i nepristranosti sudova u svojem ustavu ima utvrđeno temeljno pravo na dodjelu predmeta sucima prema fiksnom rasporedu poslova koji je unaprijed određen u skladu s općim pravilima, tumačiti na način da se stranci u postupku koja, s jedne strane, sumnja u zakonitost odredbe internog sudskog rasporeda poslova koja prethodi rješavanju njezina predmeta odnosno, s druge strane, u zakonitost dodjele tog predmeta određenom sucu, još prije donošenja sudske odluke u pogledu te sumnje mora omogućiti podnošenje pravnog lijeka (koji tu stranku pretjerano financijski ne tereti) drugom sudu koji je u cijelosti ovlašten za preispitivanje zakonitosti pravnog akta koji se smatra protuzakonitim?

U slučaju niječnog odgovora: Postoje li neki drugi zahtjevi koje zakonodavac mora jamčiti, a koji osiguravaju da se stranci još prije donošenja sudske odluke omogući da se poštuje njezino temeljno pravo na „zakonskog suca”?

4.    Treba li članak 19. stavak 1. drugi podstavak UEU-a u vezi s člankom 47. Povelje, kao i načelo učinkovitosti, barem u pogledu nacionalnog pravnog poretka koji u svrhu osiguranja neovisnosti i nepristranosti sudova u svojem ustavu ima utvrđeno temeljno pravo na dodjelu predmeta sucima prema fiksnom rasporedu poslova koji je unaprijed određen u skladu s općim pravilima, tumačiti na način da su sudski interni raspored poslova i interno sudsko dokumentiranje zaprimljenih predmeta tako transparentno i razumljivo formirani da sudac, odnosno stranka, bez posebnog truda mogu preispitati sukladnost konkretne dodjele predmeta sucu, odnosno određenom sudskom vijeću, s odredbama internog sudskog rasporeda poslova?

U slučaju niječnog odgovora: Postoje li neki drugi zahtjevi koje zakonodavac mora jamčiti, a koji osiguravaju da se sucu, odnosno stranci omogući pribavljanje saznanja o zakonitosti određene dodjele predmeta?

5.    Treba li članak 19. stavak 1. drugi podstavak UEU-a u vezi s člankom 47. Povelje, kao i načelo učinkovitosti, barem u pogledu nacionalnog pravnog poretka koji u svrhu osiguranja neovisnosti i nepristranosti sudova u svojem ustavu ima utvrđeno temeljno pravo na dodjelu predmeta sucima prema fiksnom rasporedu poslova koji unaprijed određen u skladu s općim pravilima, tumačiti na način da se strankama i sucu u sudskom postupku bez njihova posebnog djelovanja mora omogućiti da sadržajno razumiju odredbe o rasporedu poslova, kao i da stranke te sudac u postupku na taj način moraju imati mogućnost preispitati zakonitost izvršene dodjele predmeta sucu, odnosno određenom sudskom vijeću?

U slučaju niječnog odgovora: Postoje li neki drugi zahtjevi koje zakonodavac mora jamčiti, a koji osiguravaju da se sucu, odnosno stranci omogući pribavljanje saznanja o zakonitosti određene dodjele predmeta?

6.    Koje radnje mora poduzeti sudac s obzirom na njegovu obvezu da u skladu s pravom Unije poštuje tim pravom propisane postupovne zahtjeve, ako se taj sudac (izvansudskim ili internim sudskim) pravnim aktom koji se ne može osporavati obvezuje na poduzimanje radnje kojoj se pravo Unije protivi i kojom se krše prava stranaka?

____________