Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Wien (Austria) la 26 martie 2019 – S.A.D. Maler/Anstreicher OG

(Cauza C-256/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Wien

Părțile din procedura principală

Reclamantă: S.A.D. Maler und Anstreicher OG

Autoritate pârâtă: Magistrat der Stadt Wien

Cealaltă parte din procedură: Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse

Întrebările preliminare

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE coroborat cu articolul 47 din cartă, precum și principiul efectivității, cel puțin în ceea ce privește o ordine juridică națională care, în scopul asigurării independenței și imparțialității instanțelor, prevede în Constituție dreptul fundamental la alocarea dosarelor către judecători pe baza unei anumite repartizări stricte a dosarelor, stabilită în prealabil pe baza unor reguli generale, trebuie să fie interpretate în sensul că legiuitorul trebuie să se asigure că această garanție juridică fundamentală este una efectivă și nu una pur teoretică?

1a)    Întrebare complementară: În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE coroborat cu articolul 47 din cartă, precum și principiul efectivității, într-o ordine juridică națională în care dreptul fundamental al repartizării fixe a dosarelor este consacrat de Constituție, impun obligații de garantare din partea organului legislativ și, dacă da, care sunt acestea?

1b)    Întrebare complementară: În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

1b- 1)    Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE coroborat cu articolul 47 din cartă, precum și principiul efectivității, cel puțin în ceea ce privește o ordine juridică națională în care dreptul fundamental al repartizării fixe a dosarelor este consacrat de Constituție, impun nerespectarea unei instrucțiuni sau a unui act privind alocarea dosarelor unui judecător, instrucțiune sau act aparținând unui organ necompetent prin lege pentru respectiva instrucțiune sau respectivul act?

1b- 2)    Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE coroborat cu articolul 47 din cartă, precum și principiul efectivității, cel puțin în ceea ce privește o ordine juridică națională în care dreptul fundamental al repartizării fixe a dosarelor este consacrat de Constituție, impun ca regulamentul intern al instanței de judecată să poată permite în privința deciziei de alocare – în cazul în care face acest lucru – unui organ responsabil pentru alocarea dosarelor numai o marjă de apreciere restrânsă stabilită deja în prealabil?

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE coroborat cu articolul 47 din cartă, precum și principiul efectivității, cel puțin în ceea ce privește o ordine juridică națională care, în scopul asigurării independenței și imparțialității instanțelor, prevede în Constituție dreptul fundamental la alocarea dosarelor către judecători pe baza unei anumite repartizări fixe a dosarelor, stabilită în prealabil pe baza unor reguli generale, trebuie să fie interpretate în sensul că un judecător care are îndoieli 1) în privința legalității unei repartizări a cauzelor în cadrul instanței, respectiv 2) în privința legalității unei decizii de punere în aplicare a unei repartizări a dosarelor în cadrul instanței, adoptată în cadrul instanței și care afectează în mod direct activitatea acestui judecător (în special decizia de alocare a dosarelor), trebuie să poată formula, cu privire la aceste îndoieli, o cale de atac (care să nu fie foarte împovărătoare din punct de vedere financiar pentru acest judecător) la o altă instanță care dispune de deplina competență în privința examinării legalității actului juridic considerat nelegal?

În cazul unui răspuns negativ:    Există și alte cerințe impuse de legiuitor care să asigure că un judecător este în măsură să îndeplinească din punct de vedere legal cerințele legale în privința sa în ceea ce privește respectarea (în special în cadrul instanței) a cerințelor legale în alocarea dosarelor?

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE coroborat cu articolul 47 din cartă, precum și principiul efectivității, cel puțin în ceea ce privește o ordine juridică națională care, în scopul asigurării independenței și imparțialității instanțelor, prevede în Constituție dreptul fundamental la alocarea dosarelor către judecători pe baza unei anumite repartizări fixe a dosarelor, stabilită în prealabil pe baza unor reguli generale, trebuie să fie interpretate în sensul că o parte într-o procedură judiciară care are îndoieli 1) în privința legalității unei dispoziții privind repartizarea dosarelor în cadrul instanței, preliminară soluționării procedurii sale, sau 2) în privința legalității alocării acestei proceduri unui anumit judecător trebuie ca, încă înainte de pronunțarea de către instanță a hotărârii, să poată formula, cu privire la aceste îndoieli, o cale de atac (care să nu fie excesiv de împovărătoare din punct de vedere financiar pentru această parte) la o altă instanță, care dispune de deplina competență în privința examinării legalității actului juridic considerat nelegal?

În cazul unui răspuns negativ:    Există și alte specificații prin care legiuitorul se asigură că o parte într-un proces este în măsură ca, încă înainte de pronunțarea de către instanță a hotărârii, să realizeze respectarea dreptului său fundamental la respectarea „judecătorului legitim”?

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE coroborat cu articolul 47 din cartă, precum și principiul efectivității, cel puțin în ceea ce privește o ordine juridică națională care, în scopul asigurării independenței și imparțialității instanțelor, prevede în Constituție dreptul fundamental la alocarea dosarelor către judecători pe baza unei anumite repartizări fixe a dosarelor, stabilită în prealabil pe baza unor reguli generale, trebuie să fie interpretate în sensul că repartizarea dosarelor în cadrul instanței și documentarea parcursului dosarelor în cadrul instanței sunt organizate într-un mod atât de transparent și ușor de înțeles, încât judecătorul, respectiv partea, este în măsură să verifice, fără a depune un efort deosebit, conformitatea alocării concrete a dosarelor unui judecător, respectiv unui anumit complet de judecată, cu cerințele privind repartizarea dosarelor în cadrul instanței?

În cazul unui răspuns negativ:    Există și alte cerințe impuse de legiuitor care să asigure faptul că un judecător sau o parte este în măsură să se informeze cu privire la legalitatea unei anumite alocări a procedurilor judiciare?

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE coroborat cu articolul 47 din cartă, precum și principiul efectivității, cel puțin în ceea ce privește o ordine juridică națională care, în scopul asigurării independenței și imparțialității instanțelor, prevede în Constituție dreptul fundamental la alocarea dosarelor către judecători pe baza unei anumite repartizări fixe a dosarelor, stabilită în prealabil pe baza unor reguli generale, trebuie să fie interpretate în sensul că părțile și judecătorul unei proceduri judiciare trebuie să fie în măsură, fără a trebui să facă personal un efort, să înțeleagă conținutul regulilor de alocare a dosarelor, precum și că, în acest mod, judecătorul trebuie să fie în măsură să controleze legalitatea alocării procedurii unui judecător, respectiv unui anumit complet de judecată?

În cazul unui răspuns negativ:    Există și alte cerințe impuse de legiuitor care să asigure faptul că un judecător sau o parte este în măsură să se informeze cu privire la legalitatea unei anumite alocări a procedurilor judiciare?

Ce obligații de a acționa revin unui judecător care este obligat, printr-un act juridic pe care acesta nu îl poate ataca (în afara sau în cadrul instanței), la o acțiune care încalcă dreptul Uniunii și nu respectă drepturile părților, având în vedere obligația care îi revine în temeiul dreptului Uniunii de a respecta cerințele procedurale din dreptul Uniunii?

____________