Language of document :

Pritožba, ki sta jo Alcogroup in Alcodis vložili 14. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 10. aprila 2018 v zadevi T-274/15, Alcogroup in Alcodis/Komisija

(Zadeva C-403/18 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnici: Alcogroup, Alcodis (zastopniki: P. de Bandt, J. Dewispelaere, J. Probst, odvetniki)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

Predlogi

razveljavitev sodbe Splošnega sodišča z dne 10. aprila 2018 v zadevi T-274/15;

razglasitev tožbe zoper obe izpodbijani odločbi za dopustno;

vrnitev zadeve v razsojanje Splošnemu sodišču v meritorno odločanje o ničnostni tožbi;

Komisiji naj se naloži plačilo celotnih stroškov tega postopka.

Pritožbena razloga in bistvene trditve

-    prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo in kršilo obveznost obrazložitve;

-    drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo pravico tožečih strank do učinkovitega sodnega varstva.

____________