Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Salzburg (Austria) la 31 mai 2018 – Christian Gmoser/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

(Cauza C-356/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Salzburg

Părțile din procedura principală

Reclamant: Christian Gmoser

Pârâtă: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Întrebările preliminare

Articolul 15 alineatul (1) din Directiva 90/619/CEE (A doua directivă privind asigurarea de viață) 1 , astfel cum a fost modificată prin Directiva 92/96/CEE (A treia directivă privind asigurarea de viață)2 , coroborat cu articolul 31 din Directiva 92/96/CEE trebuie interpretat în sensul că informarea privind posibilitatea renunțării trebuie să conțină și o mențiune cu privire la faptul că nu este necesar ca renunțarea să fie făcută într-o formă anume?

Asiguratul poate, ca urmare a unei informări deficitare privind dreptul de anulare, să notifice renunțarea și după rezilierea contractului de asigurare de viață ca urmare a denunțării (și a răscumpărării) de către asigurat?

____________

1     A doua Directivă 90/619/CEE a Consiliului din 8 noiembrie 1990 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind asigurarea directă de viață, de stabilire a dispozițiilor destinate să faciliteze exercitarea eficientă a libertății de a presta servicii și de modificare a Directivei 79/267/CEE (JO 1990, L 330, p. 50).

2     Directiva 92/96/CEE a Consiliului din 10 noiembrie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind asigurarea directă de viață și de modificare a Directivelor 79/267/CEE și 90/619/CEE (A treia directivă privind asigurarea de viață) (JO 1992, L 360, p. 1).