Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka College van Beroep voor het bedrijfsleven (Alankomaat) on esittänyt 18.6.2018 – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV ja TAQA Piek Gas BV v. Autoriteit Consument en Markt

(asia C-399/18)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV ja TAQA Piek Gas BV

Vastaaja: Autoriteit Consument en Markt

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhtenäinen kapasiteettitariffi, jossa ei tehdä eroa verkonkäyttäjien tyypin vaan sovitun kapasiteetin mukaan, yhteensopiva maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/20091 (kaasuasetus) 13 artiklan kanssa?

____________

1 EUVL 2009, L 211, s. 36.