Language of document :

2018 m. birželio 18 d. College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV / Autoriteit Consument en Markt

(Byla C-399/18)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Vereniging Gasopslag Nederland,

TAQA Onshore BV,

TAQA Piek Gas BV

Atsakovė: Autoriteit Consument en Markt

Prejudicinis klausimas

Ar vienodas pajėgumų tarifas, kurį taikant diferencijuojama ne pagal tinklo naudotojo rūšį, o pagal sutartyse numatytus pajėgumus, yra suderinamas su 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (Dujų reglamentas)1 , 13 straipsnio 1 dalimi?

____________

1 OL L 211, 2009, p. 36.