Language of document :

A Törvényszék 2019. április 30-i ítélete – Kuota International kontra EUIPO – Sintema Sport (K)

(T-136/18. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – K európai uniós ábrás védjegy – Feltétlen törlési ok – Rosszhiszeműség – Az (EU) 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Kuota International Corp. Ltd (Road Town, Brit Virgin-szigetek) (képviselő: C. Herissay Ducamp ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: V. Ruzek meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Sintema Sport Srl (Albiate, Olaszország)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Kuota International és a Sintema Sport közötti törlési eljárással kapcsolatban 2017. december 15-én hozott határozata (R 3111/2014-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsának 2017. december 15-i határozatát (R 3111/2014-1. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Törvényszék az EUIPO-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 166., 2018.5.14.