Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Γερμανία) στις 18 Απριλίου 2019 – BY και CZ κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

(Υπόθεση C-321/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγοντες: BY, CZ

Καθής: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Μπορεί ένας ιδιώτης υπόχρεος καταβολής διοδίων να επικαλεστεί ενώπιον εθνικού δικαστηρίου την τήρηση των διατάξεων περί υπολογισμού των διοδίων κατά το άρθρο 7, παράγραφος 9, και το άρθρο 7α, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 1999/62/ΕΚ1 , όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/38/ΕΚ (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7α, παράγραφος 3, της οδηγίας αυτής, σε συνδυασμό με το παράρτημα III), εάν το κράτος μέλος, κατά τον νομοθετικό καθορισμό του ύψους των διοδίων, δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τις εν λόγω διατάξεις ή εάν τις μετέφερε εσφαλμένως στο εσωτερικό δίκαιο εις βάρος του υπόχρεου καταβολής διοδίων;

2)    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

α)    Μπορεί το κόστος της τροχαίας αστυνομίας να συνυπολογιστεί στο κόστος λειτουργίας του δικτύου υποδομής κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 9, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 1999/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/38/ΕΚ;

β)    Συνεπάγεται η υπέρβαση του κόστους υποδομής που μπορεί να συνυπολογιστεί στο σταθμισμένο μέσο ύψους των διοδίων σε ποσοστό

αα)    έως 3,8 %, ιδίως όταν λαμβάνεται υπόψη κόστος το οποίο δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να συνυπολογιστεί,

ββ)    έως 6 %

παραβίαση της προβλεπόμενης στο άρθρο 7, παράγραφος 9, της οδηγίας 1999/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/38/ΕΚ, απαγορεύσεως της υπερβάσεως του κόστους, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται, στο μέτρο αυτό, το εθνικό δίκαιο;

3)    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα 2 β):

α)    Πρέπει η απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2000 (C-205/982 , ECLI:EU:C:2000:493, σκέψη 138) να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι μια σημαντική υπέρβαση του κόστους δεν μπορεί εν τέλει να αντισταθμιστεί από έναν υπολογισμό του κόστους που πραγματοποιήθηκε εκ των υστέρων στο πλαίσιο ένδικης διαδικασίας, προκειμένου να αποδειχτεί ότι το καθορισμένο ύψος των διοδίων δεν υπερβαίνει στην πραγματικότητα το κόστος που μπορεί να ληφθεί υπόψη;

β)    Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο ερώτημα 3 α):

Πρέπει ο εκ των υστέρων υπολογισμός του κόστους μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς να βασιστεί πλήρως στο πραγματικό κόστος και στα πράγματι εισπραχθέντα έσοδα από τα διόδια, ήτοι να μη βασιστεί στις σχετικές εκτιμήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του αρχικού κατά πρόγνωση υπολογισμού;

____________

1 EE 2006, L 15, σ. 8.

2 EE 2000, C 335, σ. 10.