Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 28. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Köln - Německo) – QG v. Germanwings GmbH

(Věc C-7/19)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 122, 1.4.2019.