Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 28. februar 2019 – QG mod Germanwings GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Köln – Tyskland)

(Sag C-7/19) 1

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 122 af 1.4.2019.