Language of document :

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 28 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln – Niemcy) – QG / Germanwings GmbH

(Sprawa C-7/19)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 122 z 1.4.2019.