Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 28 februarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de l’Amtsgericht Köln - Germania) – QG/Germanwings GmbH

(Cauza C-7/19) 1

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 122, 1.4.2019.