Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 28. februarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Köln – Nemčija) – QG/Germanwings GmbH

(Zadeva C-7/19)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 122, 1.4.2019.