Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 28 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Köln - Tyskland) – QG mot Germanwings GmbH

(Mål C-7/19)1

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 122, 1.4.2019.