Language of document :

A Törvényszék (negyedik tanács) T-253/17. sz., Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen a Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH által 2019. február 20-án benyújtott fellebbezés

(C-143/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (képviselő: P. Goldenbaum ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A fellebbező kérelmei

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (negyedik tanács) által a T-253/17. sz. ügyben 2018. december 12-én hozott, a jelen fellebbezéssel megtámadott ítéletet;

adjon helyt az első fokon előadott kérelmeknek és hozzon jogerős határozatot a jogvitában, másodlagosan utalja vissza az ügyet az Európai Unió Törvényszéke elé;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezést az uniós jog megsértésére, nevezetesen a 207/2009 rendelet1 15. cikke (1) bekezdésének, 51. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 66. cikke (1) bekezdésének megsértésére alapítják. A Törvényszék eszerint tévesen alkalmazva a jogot csak csomagolások tekintetében tulajdonított jogfenntartó használatot a európai uniós együttes védjegynek, az 1–34. osztályba tartozó olyan áruk tekintetében azonban nem, amelyek termékcsomagolását a védjeggyel látták el. Helytálló megállapításokat tett ugyan azzal kapcsolatban, ahogyan a fogyasztói kör a védjegyhasználatot érzékeli, ezt azonban téves jogalkalmazással nem magának az árunak a használataként értékelte.

A fellebbező hibás jogi értékelésre hivatkozik. A Törvényszék azáltal, hogy tagadja az együttes védjegy használatának termékvonatkozását, és az uniós védjegy védjegyre vonatkozó jogfenntartó használatát csak csomagolások tekintetében fogadja el, jogilag téves értékelést alkalmaz.

A termékvonatkozás szempontjából az az irányadó, hogy a megjelölés az áru előállítójának – nem pedig a csomagolás előállítójának –egy adott szövetséghez való tartozására utaljon. Az áru és az árucsomagolás mint értékesítési egység kerül forgalomba.

A megjelölés utaló funkciója abban áll, hogy a megsemmisítés és az értékesítés az áru előállítójának a felperes licencszerződési rendszeréhez való tartozása alapján, a felperes mindenkori vegyes rendszerén keresztül történik.

Nem szól a termékvonatkozás ellen több között az sem, hogy az érintett termékcsomagolásokra egyidejűleg más vállalkozások védjegyeit is használják, mert ebben az esetben éppen az együttes védjegyek jellegzetes egymás mellettiségéről van szó.

Az együttes védjegy funkciójához nem szükséges, hogy az mindig az áru bizonyos tulajdonságait jelölje. Az is elég, ha az együttes védjegy egy szövetséghez való tartozásra utal.

A Törvényszék határozata nem vette kellően figyelembe a megjelölések viselői között a felperes szabályzatában tett megkülönböztetést.

A használat azzal a céllal is történik, hogy értékesítési piacot nyissanak, méghozzá – az együttes védjegy természetének megfelelően– azzal a szándékkal, hogy a szövetség piaci helyzetét versenytárs szövetségekkel szemben, többek között vegyes rendszerekkel, illetve szövetséghez nem tartozó vállalkozások szegmensével szemben megszerezzék vagy javítsák.

____________

1 A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (egységes szerkezetbe foglalt változat) (HL 2009. L 78., 1. o.).