Language of document :

2019 m. vasario 20 d. Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-253/17, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

(Byla C-143/19 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, atstovaujama advokatės P. Goldenbaum

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

panaikinti apeliaciniu skundu skundžiamą 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimą byloje T-253/17,

patenkinti pirmojoje instancijoje pateiktus reikalavimus ir priimti galutinį sprendimą byloje, priešingu atveju – grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas grindžiamas Sąjungos teisės – Reglamento Nr. 207/20091 15 straipsnio 1 dalies, 51 straipsnio 1 dalies a punkto ir 66 straipsnio 1 dalies – pažeidimu. Skunde teigiama, kad Bendrasis Teismas klaidingai patvirtino Europos Sąjungos kolektyvinio prekių ženklo  naudojimą, užtikrinantį teisių į jį išsaugojimą, tik pakuotėms, bet ne 1-34 klasių prekėms, kurių pakuotės žymimos šiuo prekių ženklu. Jis padarė teisingas išvadas dėl to, kaip turi būti suprantamas prekių ženklo naudojimas prekyboje, tačiau klaidingai jį įvertino ne kaip naudojimą pačioms prekėms.

Apeliantė nurodo klaidingą teisinį vertinimą. Šis teisinis vertinimas teisiniu požiūriu klaidingas dėl to, kad Bendrasis Teismas atmetė galimybę kolektyvinį prekių ženklą naudoti prekėms ir pripažino Europos Sąjungos kolektyvinio prekių ženklo naudojimą, užtikrinantį teisių į jį išsaugojimą, tik pakuotėms.

Dėl naudojimo prekėms svarbu tai, kad žymeniu būtų pateikiama nuoroda į prekės, o ne prekių pakuotės gamintojo priklausymą asociacijai. Prekė ir jos pakuotė į rinką išleidžiamos kaip prekinis vienetas.

Ženklo atliekama nuorodos funkcija yra tai, kad dėl prekės gamintojo priklausymo ieškovės licencijavimo sistemai šalinimas ir perdirbimas gali vykti per jos atitinkamą dualinę sistemą.

Naudojimo prekėms negali paneigti visų pirma tai, kad ant atitinkamų prekių pakuočių tuo pat metu papildomai naudojami ir įvairių įmonių prekių ženklai, nes šiuo atveju tai yra tipinis kolektyvinių prekių ženklų naudojimas vienas šalia kito.

Kalbant apie kolektyvinio prekių ženklo funkciją pažymėtina, kad nebūtina, jog šis ženklas visuomet žymėtų tam tikras prekių savybes. Priešingai – pakanka, kad kolektyviniu prekių ženklu būtų pateikta nuoroda į priklausymą asociacijai.

Bendrojo Teismo sprendime buvo nepakankamai atsižvelgta į įvairių žymens naudotojų diferencijavimą apeliantės prekių ženklo naudojimo taisyklėse.

Naudojimas vyksta ir su tikslu atrasti naujų pardavimo rinkų, būtent – pagal kolektyvinio prekių ženklo pobūdį – siekiant išlaikyti ir (arba) pagerinti grupės rinkos padėtį, palyginti su konkuruojančiomis grupėmis, visų pirma konkuruojančiomis dualinėmis sistemomis, ir (arba) asociacijai nepriklausančių įmonių segmentu.

____________

1     2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) (OL L 78, 2009, p. 1).