Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 7. ledna 2019 BI proti usnesení předsedy Tribunálu vydanému dne 26. listopadu 2018 ve věci T-626/18 AJ, BI v. Evropská komise

(Věc C-99/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: BI

Další účastnice řízení: Evropská komise

Soudní dvůr Evropské unie (sedmý senát) zamítl usnesením ze dne 21. května 2019 kasační opravný prostředek a rozhodl, že účastník řízení, který neměl ve věci úspěch, ponese náklady řízení.

____________