Language of document :

BI 7. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu presidendi 26. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-626/18: AJ, BI versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-99/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: BI

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu Kohtu (seitsmes koda) jättis 21. mai 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ja määras, et kohtuasja kaotanud pool kannab kohtukulud.

____________