Language of document :

Valitus, jonka BI on tehnyt 7.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen presidentin asiassa T-626/18 AJ, BI v. komissio, 26.11.2018 antamasta määräyksestä

(asia C-99/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: BI

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Euroopan unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on 21.5.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valituksen käsittelemättä ja määrännyt hävinneen osapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________