Language of document :

Žalba koju je 7. siječnja 2019. podnio BI protiv rješenja predsjednika Općeg suda od 26. studenoga 2018. u predmetu T-626/18 AJ, BI protiv Europske komisije

(predmet C-99/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: BI

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Sud Europske unije (sedmo vijeće) rješenjem od 21. svibnja 2019. odbio je žalbu i neuspješnoj strani naložio snošenje troškova.

____________