Language of document :

Appell ippreżentat fis-7 ta’ Jannar 2019 minn BI mid-digriet mogħti mill-President tal-Qorti Ġenerali fis-26 ta’ Novembru 2018 fil-Kawża T-626/18 AJ, BI vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-99/19 P)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Appellant(i): BI

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

B’digriet tal-21 ta’ Mejju 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (Is-Seba’ Awla) ċaħdet l-appell u kkundannat lill-parti li tilfet għall-ispejjeż.

____________