Language of document :

Recurs introdus la 7 ianuarie 2019 de BI împotriva Ordonanţei președintelui Tribunalului din 26 noiembrie 2018 în cauza T-626/18 AJ, BI/Comisia Europeană

(Cauza C-99/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurent: BI

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Prin Ordonanța din 21 mai 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Camera a șaptea) a respins recursul și a obligat care a căzut în pretenții la plata cheltuielilor de judecată.

____________