Language of document :

Odvolanie podané 7. januára 2019: BI proti uzneseniu predsedu Všeobecného súdu z 26. novembra 2018 vo veci T-626/18 AJ, BI/Európska komisia

(vec C-99/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: BI

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Súdny dvor Európskej únie (siedma komora) uznesením z 21. mája 2019 zamietol odvolanie a určil, že účastník konania, ktorý nemal úspech vo veci, je povinný nahradiť trovy konania.

____________