Language of document :

Pritožba, ki jo je BI vložil 7. januarja 2019 zoper sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 26. novembra 2018 v zadevi T-626/18, AJ, BI/Evropska komisija

(Zadeva C-99/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik(ca): BI

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Sodišče Evropske unije (sedmi senat) je s sklepom z dne 21. maja 2019 pritožbo zavrnilo in stranki, ki ni uspela, naložilo plačilo stroškov.

____________