Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. travnja 2019. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – Porin kaupunki

(predmet C-328/19)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein hallinto-oikeus

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Porin kaupunki

Druge stranke u postupku: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. stavak 2. točku (a) Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ1 od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama tumačiti na način da model odgovorne općine prema vrsti predmetnog ugovora o suradnji između općina ispunjava pretpostavke prijenosa nadležnosti koji nije obuhvaćen područjem primjene Direktive (C-51/15, Remondis) ili horizontalne suradnje koja ne podliježe obvezi poziva na nadmetanje (C-386/11, Piepenbrock s upućivanjem na sudsku praksu), ili je ovdje riječ o nekom trećem slučaju?

Ako model odgovorne općine prema ugovoru o suradnji ispunjava pretpostavke prijenosa nadležnosti: smatra li se, u slučaju dodjele ugovora koja se provodi u skladu s prijenosom nadležnosti, naručiteljem javno tijelo na koje je prenesena nadležnost i može li to javno tijelo na temelju nadležnosti koju su mu prenijele druge općine u svojstvu odgovorne općine dodijeliti ugovore o uslugama povezanom subjektu, također bez poziva na nadmetanje, ako bi dodjela ugovora o uslugama u slučaju nepostojanja instituta odgovorne općine bila u nadležnosti općina koje su prenijele nadležnost kao njihov vlastiti posao?

Međutim, ako model odgovorne općine prema ugovoru o suradnji ispunjava pretpostavke horizontalne suradnje: mogu li općine koje sudjeluju u ugovoru o suradnji dodijeliti ugovore o uslugama bez poziva na nadmetanje općini koja sudjeluje u ugovoru o suradnji, koja je te ugovore o uslugama bez poziva na nadmetanje dodijelila povezanom subjektu?

Kada se ispituje činjenica obavlja li društvo bitan dio svoje djelatnosti za općinu pod čijom kontrolom se nalazi, uzima li se pri izračunu prihoda koji se odnosi na tu općinu u obzir prihod društva koje se nalazi u vlasništvu općine i bavi se prijevozom u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/20072 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (u daljnjem tekstu: Uredba o uslugama javnog prijevoza putnika), u mjeri u kojoj društvo taj prihod ostvaruje iz prijevoza koji organizira općina kao nadležno tijelo u smislu Uredbe o uslugama javnog prijevoza putnika?

____________

1 SL 2004., L 134, str. 114. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 1., str. 156.)

2 SL 2007., L 315, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 13., str. 96.)