Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 19 aprilie 2019 – Porin kaupunki

(Cauza C-328/19)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Recurentă: Porin kaupunki

Celelalte părţi din procedură: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Întrebările preliminare

Articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/18/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie interpretat în sensul că modelul comunei responsabile, de tipul acordului de cooperare între comune în discuție în speță, îndeplinește condițiile transferului de competențe, care nu este inclus în domeniul de aplicare al directivei (C-51/15, Remondis), sau condițiile colaborării orizontale, care nu este supusă obligației de lansare a unei cereri de ofertă (C-386/11, Piepenbrock, și jurisprudența citată) sau acesta constituie un alt, al treilea caz?

În cazul în care modelul comunei responsabile prevăzut de acordul de cooperare îndeplinește condițiile transferului de competențe: la atribuirea contractelor în urma transferului de competențe, este considerat ca fiind o autoritate contractantă organismul public căruia i-a fost transferată competența și poate acest organism public, în virtutea competenței care i-a fost transferată de către celelalte comune, în calitate de comună responsabilă, să atribuie contracte de servicii unei entități asociate, de asemenea fără lansarea unei cereri de ofertă, în măsura în care atribuirea acestor contracte de servicii, fără instituția comunei responsabile, ar fi constituit obligația comunelor care au transferat competența, ca responsabilitate proprie a acestora?

În cazul în care, dimpotrivă, modelul comunei responsabile prevăzut de acordul de cooperare îndeplinește condițiile colaborării orizontale: comunele care au încheiat cooperarea pot atribui contracte de servicii, fără lansarea unei cereri de ofertă către o comună participantă la cooperare, care atribuie aceste contracte de servicii unei entități asociate fără lansarea unei cereri de ofertă?

Atunci când se examinează aspectul dacă o societate exercită cea mai mare parte a activității sale în favoarea comunei care deține controlul în privința acesteia, este luată în considerare, la calcularea cifrei de afaceri a comunei, cifra de afaceri a unei societăți aflate în proprietatea comunei care exploatează serviciile de transport în sensul Regulamentul (CE) nr. 1370/20072 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și (CEE) nr. 1107/70 ale Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul privind serviciile publice de transport”), în măsura în care societatea obține această cifră de afaceri din serviciile de transport pe care comuna le organizează în calitate de autoritate competentă în sensul Regulamentului privind serviciile publice de transport?

____________

1 JO 2004, L 134, p. 114, Ediție specială, 6/vol. 8, p. 116.

2 JO 2007, L 315, p. 1.