Language of document : ECLI:EU:C:2019:225

Определение на Съда (седми състав) от 19 март 2019 г. —
Michal Harvilik — HYDRA/Чешка република и Европейски съд по правата на човека

(Дело C768/18 P)

„Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Решение на Европейския съд по правата на човека по недопустимостта на жалба с ответник Чешката република — Явна липса на компетентност“

1.      Обжалване — Основания — Явна недопустимост или неоснователност на твърденията за наличието на основания — Отхвърляне с мотивирано определение във всеки един момент, без провеждане на устна фаза на производството

(член 181 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 6)

2.      Съдебно производство — Искане за отмяна или за обезщетение, подадено от физическо или юридическо лице срещу държава членка и Европейския съд по правата на човека — Явна липса на компетентност на Общия съд — Недопустимост

(членове 256 ДФЕС, 263 ДФЕС и 268 ДФЕС и член 340, трета и четвърта алинея ДФЕС)

(вж. т. 10)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като явно неоснователна.

2)

Michal Harvilik — HYDRA, понася направените от него съдебни разноски.