Language of document : ECLI:EU:C:2019:225


 


 2019 m. kovo 19 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis
Michal Harvilik – HYDRA /  Čekijos Respublika ir Europos Žmogaus Teisių Teismas

(Byla C768/18 P)

„Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis – Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo – Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas dėl Čekijos Respublikai pareikšto ieškinio nepriimtinumo – Akivaizdus kompetencijos nebuvimas“

1.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Akivaizdžiai nepriimtini arba akivaizdžiai nepagrįsti pagrindai – Atmetimas bet kuriuo momentu motyvuota nutartimi nerengiant žodinės proceso dalies

(Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis)

(žr. 6 punktą)

2.      Teismo procesas – Fizinio ar juridinio asmens valstybei narei ir Europos Žmogaus Teisių Teismui pareikštas ieškinys dėl panaikinimo ar žalos atlyginimo – Akivaizdus Bendrojo Teismo kompetencijos nebuvimas – Nepriimtinumas

(SESV 256, 263, 268 straipsniai ir 340 straipsnio trečia ir ketvirta pastraipos)

(žr. 10 punktą)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

2.

Michal Harvilik – HYDRA padengia savo bylinėjimosi išlaidas.