Language of document : ECLI:EU:C:2019:225


 


 Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 19 martie 2019 –
Michal Harvilik – HYDRA/Republica Cehă și Curtea Europeană a Drepturilor Omului

(Cauza C768/18 P)

„Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Acțiune în anulare și în despăgubire – Decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului privind inadmisibilitatea unei acțiuni introduse împotriva Republicii Cehe – Necompetență vădită”

1.      Recurs – Motive – Motive vădit inadmisibile sau vădit nefondate – Respingere în orice moment, prin ordonanță motivată, fără procedură orală

(Regulamentul de procedură al Curții, art. 181)

(a se vedea punctul 6)

2.      Procedură jurisdicțională – Acțiune în anulare sau în despăgubire introdusă de o persoană fizică sau juridică împotriva unui stat membru și a Curții Europene a Drepturilor Omului – Necompetență vădită a Tribunalului – Inadmisibilitate

(art. 256, art. 263, art. 268 și art. 340 al treilea și al patrulea paragraf TFUE)

(a se vedea punctul 10)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul ca vădit nefondat.

2)

Michal Harvilik – HYDRA suportă propriile cheltuieli de judecată.